فروش دامنه به ما

درصورتیکه تمایل دارید دامنه‌های خود را واگذار نمایید، فرم زیر را تکمیل نمایید. ما دامنه‌های شما را بررسی کرده و در صورتیکه قیمت پیشنهادی شما مناسب باشد، آنها را خریداری خواهیم نمود.

نام و نام خانوادگی :

آدرس ایمیل :

تلفن همراه :

لیست نام دامنه و قیمت پیشنهادی (تومان) :
لطفا در هر سطر، یک دامنه ذکر شود